Conducere

Conducere

Director Executiv:


Șef Serviciu – Serviciul Tehnic: Matache Antoaneta

Șef Serviciu – Serviciul Achiziții Publice: Niță Dana

Șef Birou – Biroul Juridic: Speteanu Simona

Șef Serviciu – Serviciul Resurse Umane: Șofletea Teodora

Șef Birou – Biroul Consultanță și Expertiză: 

Șef Serviciu – Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții: Anghel Alexandru Lucian

Șef Serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate Buget: Rujan Claudia