Conducere

Conducere


- Director Executiv: MUNTEANU Răzvan Aurelian

- Director Adjunct: NICULUȘCĂ-DRANGA Edmond Jean

Șef Serviciu – Serviciul Tehnic: Neștian Ana Monica

Șef Serviciu – Serviciul Achiziții Publice: Niță Dana

Șef Serviciu – Serviciul Juridic: Speteanu Simona

Șef Serviciu – Serviciul Resurse Umane: Șofletea Teodora

Șef Serviciu – Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții: Anghel Alexandru Lucian

Șef Serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate Buget: Stanciu Radu Andrei

Șef Birou – Biroul Expertizări și Documentații: Irina Bologa