Integritate

Integritate

Ghid privind protectia avertizorilor de integritate

DECLARAŢIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Extras L 98_2016 Achizitiile publice

Extras L 176_2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

Extras L nr. 99_2016 achizitiile sectoriale

Extras L nr. 100 concesiunile de lucrari si servicii

Extras_ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr 57_2019

HOTĂRÂRE nr.599_2018 aprobarea metodologie standard de evaluare a riscurilor de coruptie

L184_2016 instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţii

LEGE nr 161_2003_Transparenta

LEGE nr 251_2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol

LG-3 Protectia avertizorilor in interes publicStrategia naționala anticorupție 2021—2025

Codul de etică și conduită profesională

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită 2021

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită 2020

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită 2019

PLANUL DE INTEGRITATE AL ADMINISTRAȚIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC PENTRU PERIOADA 2018-2020


ANUNT 08.10.2020

“Publicam aici https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N chestionarul ce se adreseaza beneficiarilor de servicii publice ale municipalitatii, cu scopul de a cunoaste parerea acestora cu privire la tematica vizata.

Facem precizarea ca Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei este colectorul informatiilor din chestionar, prin Directia Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice care implementeaza proiectul “ Consolidarea sistemelor de integritate- cea mai buna strategie de prevenire a coruptiei in administratia publica “ cod SIPOCA 61. Chestionarul poate fi completat pana la data de 15 octombrie 2020.”